Tako je učio Isus

O kursu

Bog nije želio da se otkrije samo u Bibliji. On zna da su nam osobe s kojima živimo stvarnije od nekoga o kome samo slušamo ili čitamo. Zato je odlučio da na naš svijet dođe kao stvarna osoba.
Bog se spustio do naše visine i postao sličan nama da bi nas poučio kako da živimo i budemo srećni, i da uistinu vidimo kakav je Bog.
Kako se Bog, kao osoba, pojavio na ovome svijetu?
Bog je došao k nama u ličnosti Isusa Hrista.

Online kurs