Vjerovanja ranih hrišćana

O kursu

Jedan od razloga gubljenja vjere u naše doba jeste mišljenje da vjera u Boga može da pređe sa roditelja na djecu i sa jedne generacije na drugu. Ne postoji ništa netačnije od toga! Svaki novi naraštaj mora da upozna Boga i izvor te vjere lično, ili će se žar vjere potpuno ugasiti. Vijest prvih hrišćana, po svjedočenju njihovih neprijatelja, »zamutila je vasioni svijet« i otišla čak i do rimskog dvora. Šta je to što je tako moćno djelovalo na ljude prvoga vijeka nakon Hrista i dovelo do velikih promjena u narednim vijekovima? Kakva je to sila pratila prve hrišćane i davala im snagu da se suoče sa progonstvom i smrću? Kurs »Vjerovanja ranih hrišćana« upoznaće vas sa vjerom prvih hrišćana koja je radikalno promijenila svijet.

Online kurs