Nemate korisnički nalog? Registrujte se i pristupite besplatnim kursevima.

Uputstvo za registraciju

  • Da biste dobili pristup on-line biblijskim kursevima potrebno je da se prethodno registrujete.
  • Molimo vas da pažljivo popunite formu za registraciju.
  • Polja označena znakom * moraju da budu popunjena odgovarajućim podacima.
  • Lozinka mora da sadrži  jedno veliko i jedno malo slovo i jedan broj.
  • Nakon što popunite obavezna polja i kliknete da dugme za registraciju, putem e-maila koji ste naveli prilikom registracije primićete aktivacioni link na koji je potrebno da kliknete kako biste završili proces registracije. Ovaj proces je neophodan jer želimo da zaštitimo vaše podatke od moguće zloupotrebe tj. od mogućnosti da se neko drugi registruje koristeći vašu e-mail adresu.

 

Imate korisnički nalog? Prijavite se.