Darije I

feb
28

7.5. Darije Veliki i Behistunski natpis

Septembra 522. godine prije n. e., Darije, podržan od svojih drugova uzurpatora, odlučio je da sam zauzme prijesto. Provalili su u harem, ubili Smerdisa i proglasili Darija za zakonitog cara. Međutim, nije sve išlo u prilog Dariju. Dvorski prevrat kao da je bio znak za pobunu među plemenima koja su do tada bila potčinjena Persijancima. […]

By admin |
DETAIL