David

mar
05

10.8. Vladavina Davida i Solomuna

Fotografija gore: Vet-San Vladavina sudija i careva Nakon smrti Isusa Navina, Izraelom su više od 300 godina vladale sudije kao što su bili Gedeon, Samson i Samuilo. Međutim, Izraelci su poželjeli da budu isti kao i okolni narodi i da imaju cara koji će vladati nad njima. Tako je Saul, iz Venijaminovog plemena, postavljen za […]

By admin |
DETAIL
mar
03

9.6. U ratu sa Izraelom

Oko 1000. godine prije n. e., izraelski car David pobijedio je Edomce, postavio svoje garnizone po cijeloj zemlji i primorao ih da plaćaju danak Izraelu. 150 godina kasnije, Edomci su se pobunili protiv Jorama, cara Jude. Joram je dobio bitku, ali su Edomci zadržali svoju nezavisnost i nisu više plaćali danak. U 8. vijeku prije […]

By admin |
DETAIL