Ebla

feb
13

4.3. Civilizacija u Ebli

Pokazalo se da je Ebla bila veliki grad sa oko 260.000 stanovnika. Bilo je to visoko razvijeno društvo sa dobro organizovanim obrazovnim sistemom. Za 114 tablica ispostavilo se da predstavljaju vokabulare ili rječnike, organizovane po azbučnom redu, koji objašnjavaju značenje riječi, pa čak i njihov izgovor. Bilo je rječnika koji su sadržavali prevod sumerskih riječi […]

By admin |
DETAIL