Hatušili III

feb
12

3.6. Od Palestine do Anatolije

Prema biblijskim izvještajima, Hetiti su bili prisutni u Palestini u velikom broju, ali su se iselili, ili su bili prisiljeni da je napuste i nasele se u Anatoliji. Očigledno, najezda osvajača došla je sa sjevera; oni su pobijedili Hetite, nametnuli indoevropski jezik i kulturu, prisvajajući ime Hetita. Prvi vladar tog novog naroda bio je Anita, […]

By admin |
DETAIL