Jonatan

mar
05

10.8. Vladavina Davida i Solomuna

Fotografija gore: Vet-San Vladavina sudija i careva Nakon smrti Isusa Navina, Izraelom su više od 300 godina vladale sudije kao što su bili Gedeon, Samson i Samuilo. Međutim, Izraelci su poželjeli da budu isti kao i okolni narodi i da imaju cara koji će vladati nad njima. Tako je Saul, iz Venijaminovog plemena, postavljen za […]

By admin |
DETAIL