Joram

mar
03

9.6. U ratu sa Izraelom

Oko 1000. godine prije n. e., izraelski car David pobijedio je Edomce, postavio svoje garnizone po cijeloj zemlji i primorao ih da plaćaju danak Izraelu. 150 godina kasnije, Edomci su se pobunili protiv Jorama, cara Jude. Joram je dobio bitku, ali su Edomci zadržali svoju nezavisnost i nisu više plaćali danak. U 8. vijeku prije […]

By admin |
DETAIL