Lot

mar
05

10.2. Uništenje Sodoma i Gomora

U međuvremenu, Lot je nemudro postupio nastanivši se u samom gradu Sodomu. Ovaj grad je postao toliko izopačen da je Bog izvijestio Avrama kako namjerava da ga uništi. Kao posljedica Avramovog posredovanja (vidjeti u 1. Mojsijevoj 18, 16-33), dva anđela su posjetila Sodom. Na kapiji grada dočekao ih je Lot koji ih je, misleći da […]

By admin |
DETAIL