Megido

mar
05

10.7. Izraelci osvajaju Obećanu zemlju

Tri najznačajnija grada na sjeveru Palestine u to vrijeme bili su Asor, Megido i Vet-san. Asor je osvojio Isus Navin i uništio ga vatrom. Megido je za istraživače Biblije posebno interesantan zbog povezanosti sa Armagedonskom bitkom o kojoj se govori u Otkrivenju 16. Armagedon na hebrejskom doslovno znači „Brdo Megido“. Grad Megido bio je izgrađen […]

By admin |
DETAIL