Misailo

feb
27

6.3. Navuhodonosorovi uspjesi

Navuhodonosor je zatim nastavio svoj pohod na jug, ka Egiptu. Josif Flavije sažeto izvještava: „Tako je vavilonski car prešao preko Eufrata i uzeo cijelu Siriju sve do Peluzijuma.“ Ovaj grad se nalazio blizu teritorije današnjeg Sueckog kanala. Navuhodonosorovo napredovanje prema Egiptu bilo je naglo zaustavljeno tragičnom viješću iz Vavilona. Vavilonski istoričar Beros (Berosus) zabilježio je […]

By admin |
DETAIL