moavska stela

mar
05

10.10. Moavski kamen

„A Misa car Moavski imaše mnogo stoke, i davaše caru Izrailjevu sto tisuća jaganjaca i sto tisuća ovnova pod runom. Ali kad umrije Ahav, odmetnu se car Moavski od cara Izrailjeva.“ (2. O carevima 3,4.5) Ova priča je na izuzetan način potvrđena uz pomoć kamena pronađenog 1868. godine u Devonu istočno od Mrtvog mora. Njemački […]

By admin |
DETAIL