Nabopolasar

feb
27

6.3. Navuhodonosorovi uspjesi

Navuhodonosor je zatim nastavio svoj pohod na jug, ka Egiptu. Josif Flavije sažeto izvještava: „Tako je vavilonski car prešao preko Eufrata i uzeo cijelu Siriju sve do Peluzijuma.“ Ovaj grad se nalazio blizu teritorije današnjeg Sueckog kanala. Navuhodonosorovo napredovanje prema Egiptu bilo je naglo zaustavljeno tragičnom viješću iz Vavilona. Vavilonski istoričar Beros (Berosus) zabilježio je […]

By admin |
DETAIL
feb
27

6.1. Vavilonske pobjede

Pobjeda nad Asirijom Razorenjem Ninive udruženim snagama Nabopolasara Vavilonca i Kserksa Miđanina, propast velikog Asirskog carstva bila je zapečaćena, ali još uvijek su preostala neka žarišta otpora. Ašur-ubalit popeo se na nesiguran prijesto i pokušao da vlada iz Harana, grada skoro 400 kilometara zapadno od Ninive. Nabopolasarov gnjev okrenuo se protiv njega, i 610. godine […]

By admin |
DETAIL