Navuhodonosor

feb
27

6.5. Jeremijino proročanstvo se ispunjava

Vavilon zaustavljen kod zaliva Vavilonski izvori ukazuju da je Navuhodonosor svake godine predvodio svoju vojsku u Siriju, bacajući nepokorne gradove na koljena, skupljajući danak od onih koje je osvojio i svrgavajući svakog lokalnog vladara koji bi se usudio da se suprotstavi vlasti Vavilona. Postojao je jedan, međutim, koji je naizgled izveo uspješnu pobunu. Tri godine nakon […]

By admin |
DETAIL
feb
27

6.3. Navuhodonosorovi uspjesi

Navuhodonosor je zatim nastavio svoj pohod na jug, ka Egiptu. Josif Flavije sažeto izvještava: „Tako je vavilonski car prešao preko Eufrata i uzeo cijelu Siriju sve do Peluzijuma.“ Ovaj grad se nalazio blizu teritorije današnjeg Sueckog kanala. Navuhodonosorovo napredovanje prema Egiptu bilo je naglo zaustavljeno tragičnom viješću iz Vavilona. Vavilonski istoričar Beros (Berosus) zabilježio je […]

By admin |
DETAIL