pad Vavilona

feb
26

5.7. Isaijino proročanstvo o uništenju

U to vrijeme, prorok Isaija je objavio značajno proročanstvo o Vavilonu. „I Vavilon, ures carstvima i dika slavi Haldejskoj, biće kao Sodom i Gomor kad ih Bog zatr. Neće se u njemu živjeti niti će se ko naseliti od koljena do koljena, niti će Arapin razapeti u njemu šatora, niti će pastiri počivati onuda… I […]

By admin |
DETAIL