Sargon II

feb
28

7.1. Porijeklo Irana

Miđani i Persijanci naseljavali su teritoriju na Istoku koja danas pripada Iranu. Bili su indoevropskog porijekla i doselili su se na ovu teritoriju oko 1500. godine prije n. e. To se vjerovatno odigralo tokom velike migracije arijanskih naroda koji su se kretali od južne Rusije ka Indiji. Dok su neki od njih prešli preko Kajberskog […]

By admin |
DETAIL
feb
26

5.6. Razaranje i oživljavanje carstva

Hetiti razaraju Vavilon Hamurabijeva dinastija potrajala je još pet generacija, a onda je, invazijom Hetita, došla do iznenadnog kraja. Hetitski car Muršili razorio je Vavilon i pobjegao sa zlatnim likom Marduka, glavnog vavilonskog božanstva. Međutim, Hetiti nisu bili u stanju da vladaju Vavilonom i uskoro su se povukli u svoja planinska uporišta u Anatoliji. Prazninu su […]

By admin |
DETAIL