Sodom

mar
05

10.2. Uništenje Sodoma i Gomora

U međuvremenu, Lot je nemudro postupio nastanivši se u samom gradu Sodomu. Ovaj grad je postao toliko izopačen da je Bog izvijestio Avrama kako namjerava da ga uništi. Kao posljedica Avramovog posredovanja (vidjeti u 1. Mojsijevoj 18, 16-33), dva anđela su posjetila Sodom. Na kapiji grada dočekao ih je Lot koji ih je, misleći da […]

By admin |
DETAIL
feb
13

4.3. Civilizacija u Ebli

Pokazalo se da je Ebla bila veliki grad sa oko 260.000 stanovnika. Bilo je to visoko razvijeno društvo sa dobro organizovanim obrazovnim sistemom. Za 114 tablica ispostavilo se da predstavljaju vokabulare ili rječnike, organizovane po azbučnom redu, koji objašnjavaju značenje riječi, pa čak i njihov izgovor. Bilo je rječnika koji su sadržavali prevod sumerskih riječi […]

By admin |
DETAIL