Solomun

mar
05

10.9. Podijeljeno carstvo

Slika: prikaz izgleda Solomunovog hrama Međutim, Solomonova ljubav prema raskoši opteretila je stanovništo ogromnim porezima. Nakon njegove smrti, pobuna deset sjevernih plemena pod Jerovoamom podijelila je carstvo na dva dijela: deset plemena Izraela na sjeveru i dva plemena Jude na jugu. Da bi spriječio svoje građane da odlaze u Jerusalim kako bi prisustvovali praznicima u […]

By admin |
DETAIL
mar
05

10.8. Vladavina Davida i Solomuna

Fotografija gore: Vet-San Vladavina sudija i careva Nakon smrti Isusa Navina, Izraelom su više od 300 godina vladale sudije kao što su bili Gedeon, Samson i Samuilo. Međutim, Izraelci su poželjeli da budu isti kao i okolni narodi i da imaju cara koji će vladati nad njima. Tako je Saul, iz Venijaminovog plemena, postavljen za […]

By admin |
DETAIL