Ur Haldejski

mar
05

10.1. Avram, otac naroda

Avram se s pravom smatra ocem izraelskog naroda. Rođen je u Uru Haldejskom oko 1950. godine prije n. e. (1. Mojsijeva 11,31). 75 godina kasnije pozvan je da napusti Ur i da krene u zemlju koju će mu Bog pokazati. Pridružili su mu se njegov otac Tara, žena Sara, bratanac Lot i velika pratnja slugu, […]

By admin |
DETAIL
mar
01

8.1. Ur Haldejski

U cijeloj Bibliji, Ur Haldejski pominje se na samo četiri mjesta i sva se odnose na isti događaj: Avramovo napuštanje Ura. Jedan takav tipičan stih nalazi se u 1. Mojsijevoj 11, 31, gdje piše: „I uze Tara sina svojega Avrama i Lota sina Aranova, unuka svojega i Saru snahu svoju, ženu Avrama sina svojega; i […]

By admin |
DETAIL