Vavilon

feb
27

6.1. Vavilonske pobjede

Pobjeda nad Asirijom Razorenjem Ninive udruženim snagama Nabopolasara Vavilonca i Kserksa Miđanina, propast velikog Asirskog carstva bila je zapečaćena, ali još uvijek su preostala neka žarišta otpora. Ašur-ubalit popeo se na nesiguran prijesto i pokušao da vlada iz Harana, grada skoro 400 kilometara zapadno od Ninive. Nabopolasarov gnjev okrenuo se protiv njega, i 610. godine […]

By admin |
DETAIL
feb
25

5.1. Najstariji grad na svijetu

Vavilon, najstariji grad na svijetu, ima veoma interesantnu istoriju. Priča počinje biblijskim izvještajem o sveopštem potopu u vrijeme Noja. „I Gospod videći da je nevaljalstvo ljudsko veliko na zemlji, i da su sve misli srca njihova svagda samo zle… Reče Gospod: hoću da istrijebim sa zemlje ljude, koje sam stvorio, od čovjeka do stoke i […]

By admin |
DETAIL
feb
25

4.6. Strah i trepet Bliskog Istoka

Vratimo se sada istoriji Asirije. U 10. vijeku prije n. e., pod Asur Danom II, 933. godine prije n. e., i Adad Nirarijem II, 910-889. godine prije n. e., ponovo pronalazimo izvještaje o asirskim uspjesima. Zatim je na vlast došao Asurnasirpal (Ašurnasirpal) II, strah i trepet Bliskog istoka, čija se izvrsna statua nalazi u Britanskom […]

By admin |
DETAIL